Loading...
 

LanguagePolish
Prosz? o sugestie w sprawie przet?umaczenia poni?szych fraz:

Ephemerides -
Shoutbox - w najnowszym t?umaczeniu u?y?em jednak nazwy Gadatek?
Tracker -
Workflow -
Newsletter - biuletyn; wydaje si? najbardziej odpowiednie

Uwaga: najnowsze t?umaczenia do wersji 1.9 najlepiej pobiera? z CVS (jest wi?cej przet?umaczone, ni? wida? tu na stronie). T?umaczenie do wersji 1.8.x jest tutaj.


Page last modified on Saturday 10 October 2009 10:23:13 GMT-0000

Upcoming Events

No records to display

Why Register?

Register at tiki.org and you'll be able to use the account at any *.tiki.org site, thanks to the InterTiki feature. A valid email address is required to receive site notifications and occasional newsletters. You can opt out of these items at any time.