For more information
Image


Hej!
Jag heter Anders Berggren lol och är konsult
i distansutbildning. Jag gillar innovativa
webbapplikationer i öppen källkod.
My name is Anders Berggren and I am a consultant
in Distance Education. I like innovative web applications
in Open Source.